វីដេអូ

វីដេអូនៃការតាំងពិព័រណ៍ការិយាល័យរុស្ស៊ី

វីដេអូណែនាំអំពីការដំឡើងបរិក្ខារពេញលេញរបស់រោងចក្រ JONCHN

វីដេអូផលិតកម្ម JONCHN Group Switchgear

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយស្ថានីយ៍សាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនី JONCHN

វីដេអូនៃការដក និងដំឡើង fuse switch របស់បង្គោល mount fuse និងការដំឡើង ការបើក/បិទ

វីដេអូស្តីពីការដកបង្គោលភ្លើងកុងតាក់ ហ្វុយស៊ីប និងការដំឡើងបិទ/បើក